blijf stunten

de Voedselbank staat voor op punten
nu nog met het voedsel en de munten
we blijven hopelijk stunten

in de decembermaand
waren we een beetje verwaand
maar zeer meegaand

dit jaar is drie maanden oud
we gaan voor goud
en het is niet meer zo koud

in de Haarlemmermeer hebben velen te kort aan eten
dit zal de Voedselbank niet vergeten
dat mag u best weten

geef de voedselbank wat meer
vooral in de Haarlmmermeer
zo wel dame als heer

in deze moeilijke tijden
zijn er in de wereld velen die lijden
ze zullen ons met onze voedselbank benijden

de voedselbank heeft zijn normen bijgesteld
dit is iets wat telt
in het begin van dit jaar werd dit al vermeld

hoe gaat het nu ?
hebben nu genoeg mensen genoeg eten op het menu ?
de Voedselbank
zegt bij voorbaat dank

het busje komt zo

de voedselbank zamelt in; voedsel en geld
dit laatste heb ik bij deze vermeld

een koelbusje laten rijden
daar wil ik dit gedicht o.a. aan wijden

de inkomsten van voedsel en geld
worden op de site vermeld

een mooi resultaat
komt door ieders daad

ook het beetje geld van de weduwe
blijft de Voedselbank vooruit duwen

het busje laten rijden
is niet te vermijden

van hot naar haar
soms is hij hier, soms is hij daar

de banden slijten
daar tegen heeft men geen verwijten

verzekering en diesel of benzine
is onderhand routine

ook krijgt het busje om de zoveel tijd een goede beurt
niemand die er om treurt

blijf ook geld geven
goed voedsel is ons streven

redactioneel

ik ben op zoek
naar Dirk van den Broek

op het van Stamplein
kon er wel eentje zijn

met de roltrap
kom ik er rap

er wordt voor de voedselbank opgehaald
houdbaar eten en geld
dit mocht worden vermeld
ik hoop dat hun geestdrift niet daalt

telkens een krantje vol schrijven
het komt soms vanzelf door mijn hoofd drijven

bij Dirk van den Broek staan fietsen
dat is goed tegen het nietsen

de Voedselbank is daarmee ook blij
al staan de auto’s bij de parkeerplaats in een rij

wie zorgt er voor houdbaar eten en geld ?
de eersten hebben zich reeds gemeld

het is bijna geen winter meer
in de Haarlemmermeer

voor een goed humeur danken wij u zeer
bij elke dame en heer