eten en kleren

dames en heren
zorg voor genoeg eten en kleren
en ga het ook uw kinderen leren

help de voedselbank
sla niet naast, maar op de plank
bij voorbaat dank

kleding is tegenwoordig goedkoop te kopen
voor voedsel is hetzelfde te hopen
dit kunt u het best in uw oren knopen

de eerste levensbehoefte
wat we steeds weer proefde
en altijd hoefde

geef aan de voedselbank uw overtollige houdbare eten
dat zorgt voor een goed geweten
we mogen dit allemaal weten

mensen hebben honger op de verkeerde tijd
dat is geen verwijt
maar ik wilde dit even kwijt

mensen zonder genoeg geld
zorg dat u bij de voedselbank bent aan gemeld
dit wilde ik even hebben vermeld

mensen met geld genoeg
door hun harde gezwoeg
gooi het eens over een andere boeg

wie helpen de voedselbank

wie helpen de voedselbank ?
en verdienen onze dank ?

de arme weduwe komt om de hoek kijken
dat bleef telkens weer te blijken

rijke presidenten
doen het slecht in de lente

de gaskraan moet dicht
daardoor worden de lasten niet verlicht

ik dank aan al die hongerige mensen
met hun eenvoudige wensen

genoeg eten voor iedereen
dat houd ieder op de been

voedsel en kleding is niet te veel gevraagd
ik hoop dat er nu wat bij u daagt

 

GIFTEN:

IBAN: NL63RABO 0119 6816 92

t.n.v. Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

Contactgegevens graag vermelden

eten niet vergeten

het eten slaat men op in een schuur
en daardoor wordt het duur

de vis wordt duur betaald
want het wordt uit een vervuilde zee gehaald

vlees eten
gaat niet samen met een goed geweten

een melkplas
is iets wat ik in de krant las

eten en drinken
we worden bedrogen, want we zijn niet bij de pinken

wanneer kunnen we weer normaal eten en drinken ?
zonder dat we in de reclame verdrinken ?

het milieu is verpest
dat weet u best

maar eens wordt het beter
en zijn we een goede eter

we hebben dan geen voedselbank meer
dan hebben we genoeg voor dame en heer

we zijn nu blij met de voedselbank
die zegt bij voorbaat dank

voedselapartheid

voedselapartheid
is wijd verspreid

sommige mensen hebben niet genoeg te eten
andere mensen willen dit vergeten

ze eten te veel
en krijgen het nauwelijks door hun keel

minder eten
ook ik mag dat niet vergeten

met meer publiciteit
ben ik nog niet mijn vraatzucht kwijt

ik ben bang weer bij de voedselbank terecht te komen
het komt telkens terug in mijn dromen

sommige mensen hebben dit meegemaakt
iets wat me raakt

de kosten van levensonderhoud
daar ging het bij hun fout

de wettelijke plichten
wil men niet verlichten

hou het in de gaten
gezond verstand zal baten

het eten wordt duurder

eten wordt duurder
daardoor kijken de mensen steeds zuurder

de voedselbank verlaagd echter zijn norm
dat scheelt enorm

de echte armen komen nu aan bod
men drijft niet langer met hen de spot

zij zijn blij dat de voedselbank er is
en zitten nu, net als wij, aan een normale dis

als u wat over heeft
zorg dan dat u wat geeft

in de supermarkten staan vrijwilligers klaar
misschien vind u ook mij daar

publiciteit voor de voedselbank
dat doe ik graag, zelfs zonder dank

we hebben in mei weer ons geld gekregen
ook ik zit er niet om verlegen

geef een klein deel aan de voedselbank
ook ik doe dat zonder dank

de voedselbank
zegt bij voorbaat dank