het beste leven

het beste leven
blijf er naar streven
omdat er geen nadelen aan kleven

in het 1000 jarig vrederijk
zijn we allemaal rijk
en geven van liefde blijk

door opstanding
of door verder leven
dan weet je hoe het verder ging
al duurt het nog even

door demonen bezet

word je door demonen bezet
kom dan in verzet
roep om Jehovah’s hulp, zo is het maar net

Satanisten
die het altijd beter wisten
maar die zich nu vergisten

pak de bijbel erbij
en word blij
dan pas ben je vrij

aan bid Jehovah God
door hem word je niet bedot
haat Satan, dat is het beste bod

mensen die monsters zijn

monsters zijn geen mensen
eens is het op
dat is een strop
ze hadden nu eenmaal andere wensen

monsters gaan hun vernietiging tegemoet
Jehovah en Jezus grijpen in
Satan krijgt niet zijn zin
zijn volgelingen zijn in die tijd dood gebloed

Satan en zijn volgelingen
in een ogenblik
bekomen ze niet van de schrik
Jehovah en Jezus doen niet zo maar zulke dingen

Satanisten
die zich steeds maar vergisten
zij gaan hun vernietiging tegemoet
Jehovah’s Getuigen hadden dat al vermoed

dood zijn en eeuwig leven

in vele dingen in de natuur
zie ik Jehovahs hand
het is van eeuwige duur
of loopt het uit de hand ?

de dieren
gaan op laatst dood
de mens voelt het in hart en nieren
iets wat een zielig aanblik bood

mensen
moeten nu nog sterven
van Adam en Eva moesten wij dit erven
maar wij hebben andere wensen

eeuwig leven
dat is ons streven
het ligt in Jehovah’s hand
velen heeft hij dan als klant

Jezus leven op aarde

Jezus had op aarde een moeilijk leven
maar in verhouding tot zijn hemelse leven
duurde het maar even

hij zat drie dagen in zijn graf
dat was voor hem geen straf
hij ging niet naar de hel
weet  u dit wel ?

mensen bidden om het hemelse Koninkrijk
maar geven niet van inzicht blijk
ze denken dat Jehovah nu de aarde regeert
maar Satan doet het; hij doet dat verkeerd

Jezus gaf zijn leven
zodat wij konden worden vergeven
hij heeft veel gegeven;
zijn volmaakte leven

ook Adam en Eva waren volmaakt
maar hebben door hun ongehoorzaamheid er een puinhoop van gemaakt
dat heeft de hele mensheid geraakt
het is maar goed dat we binnenkort van Satans slechte regering worden los gemaakt

samenstel van dingen

dit samenstel van dingen
stelt ons vaak teleur
door zijn gezeur
en door zijn dwingen

zogenaamde feestdagen
zijn verplicht
dat maakt het niet licht
begint er al iets te dagen ?

in het nieuwe samenstel
is dat niet meer zo
dan zegt Jehovah tegen Satan ho
dat weten we wel

maar het blijft nu moeilijk
met dat stuk ongeluk
hij maakt alles stuk
maar Jehovah en Jezus geven ons weldra geluk

Satan krijgt 1000 jaar straf
met een keten om zijn nek
maakt hij ons voor een tijdje niet meer gek
hij gaat dan tijdelijk terug naar af

daarna krijgt hij nog een keer de kans
hij gaat zijn vernietiging tegemoet
dat geeft ons moed
zo ontspringen wij zijn laatste dans

voorpagina

mensen wonen in een huis
maar geven vaak niet thuis
zij moeten hard werken
Satan zal dit nog versterken;

voedsel, kleding en onderdak
willen ze niet alleen
zorgt voor ongemak
dat hebben we niet met dieren gemeen