stemming

wanneer bewegen de stemmingen
zich naar andere bestemmingen ?
stemming makerij
hoort erbij
elke hoge heer
kijkt op een ander neer
voor nederigheid
is geen tijd
Jezus was de grootste man op aarde
maar een hoog ambt wilde hij niet aanvaarden
hij gaf Jehovah de eer
en werd geen hoge meneer
Jehovah, de machtigste in het heelal
deed niet mal
hij maakte samen met Jezus veel
maar hield zijn nederigheid heel
wij blijven op deze twee stemmen
en geen andere partij kan ons remmen
de bevolking van heel de aarde
heeft voor hun weinig waarde
Jehovah’s Getuigen zijn de enige die ze aanvaarden
Jehovah’s Getuigen gaan niet naast hun schoenen lopen
maar blijven nederig op redding van iedereen hopen

alcohol en plezier in het echte Paradijs

van alcohol
wordt men nu nog dol
maar met mate zorgt het voor lol

alcoholisten
gaan twisten
iets wat we al wisten

we drinken liever wat wijn
dan een vat wijn
zo blijft alcohol fijn

ook lekker eten
zullen we niet vergeten
hoeft men zichzelf dan niet meer te meten ?

muziek maken
blijft ons raken
dus niet staken

moppen vertellen
zorgt niet meer voor rellen
maar zullen niet meer teleurstellen

in het echte Paradijs

planten worden niet meer met gif ondergespoten
in de hele tuin kan men dan aardappels poten
het wordt met regenwater overgoten

zelfs in de woestijn
zal het groen zijn
zonder een centje pijn

in de bergen
hoeft men niets meer te verbergen
men zal de ander niet meer tergen

de oceaan wordt weer schoon
dat is in die tijd gewoon
het maakt niet uit waar ik woon

geen smog meer
van het verkeer
wat willen we nog meer ?

onze gezondheid zal dan goed zijn
zonder pijn
geen ziekte zal er meer zijn

een nieuw huis in het echte Paradijs

een huis
zonder muis
en zonder kluis

dieren in het veld
worden misschien niet meer door jagers geveld
en men is niet meer verzot op geld

goede huizen worden gebouwd
en het is zo dat men ieder vertrouwd
iets waar men van houd

er is dan geen woningbouwvereniging meer
al dank ik hen nu zeer
Jehovah en Jezus krijgen de eer

geen afval meer op de straten
dat zal Jehovah niet toelaten
de een zal de ander niet haten

de deuren hoeven dan niet meer op slot
dat is een genot
men houd zich gewillig aan elk gebod

natuurrampen en ongelukken komen niet meer voor
waar komt dit door
daar zorgen Jehovah en Jezus voor
geen verdriet of rouw zal er meer zijn
en ook geen pijn
er is daarvoor in de plaats ruimte voor gein

talen

gene en deze
hebben het bewezen
maar werden niet geprezen

vertalingen maken
wilde ze niet staken
ze wisten het hart van Jehovah en Jezus te raken

100 talen erbij
is niet genoeg
al krijgen ze niets voor hun gezwoeg
vertalers horen er tegenwoordig bij

al wordt
een taal
gesproken door weinig mensen
Jehovah’s Getuigen voldoen aan hun wensen
dat is het helemaal
al is de tijd nog maar kort

wat spreken we in het echte Paradijs ?
en wat is het bewijs ?
een taal voor iedereen
zo worden de mensen een

nu zij er nog vele talen
maar dat zal spoedig dalen
Jehovah en Jezus zullen niet falen
ze komen in het echte Paradijs bijeen in grote zalen

handel en wandel in het echte Paradijs

met handel
doet men dan geen verkeerde wandel

zou er dan ruilhandel zijn ?
zonder pijn ?

is geld
dan iets wat niet telt ?

de ene dienst is de andere waard
zo wordt menige klus geklaard

men blijft vergaderen
maar zal dat misschien op een andere manier benaderen

nieuwe boekrollen zullen worden geopend
korte afstanden legt men af lopend

lange afstanden
legt men niet af met autobanden

men is dan met een fiets tevree
dus daar zitten we niet meer mee

wat zal ieder gelukkig zijn
zo zonder pijn

geen ziekte of ziekenhuis zal er meer zijn
en ook geen hartenpijn
dat is pas fijn

voorpagina

voor vertalen
moet u nu nog betalen

in het echte Paradijs
raakt men van de wijs
dan is vertalen niet meer nodig
maar worden computers dan overbodig ?

mensen worden dan volmaakt
en wordt door iedereen zijn eigen huis gemaakt