opstanding

levend of dood
het echte Paradijs is wat een opstanding bood
en we worden allemaal opgewekt
daarmee is de lading gedekt

hoop

de schoonmaakster vroeg om hoop
de schoonmaakster vroeg:”heeft u een hoop nodig ?”
ik zei:”ik heb al een hoop”

goede lui en slechte lui

Satan en zijn lui
zijn nooit in een goede bui
zij maken alles kapot
dat is voor iedereen rot
Jehovah en Jezus zijn altijd blij
nog even en ze komen er bij
in het nieuwe samenstel van dingen
doen zij goede dingen

geld

wie kijken er naar quizzen ?
een mens kan zich vergissen
er wordt weer aangebeld
het zijn weer mensen die bedelen om geld
Jehovah heeft ons geld niet nodig
we zijn echter blij, want het is niet overbodig
Jehovah heeft rivieren gevuld met goud
toch is vrijwillig geven niet fout
er wordt in zijn organisatie veel gedaan
voor de meeste ook nog naast hun wereldse baan

geld zonder waarde

geld
zo werd mij verteld
en ik stond versteld
is iets wat over weinig tijd niet meer telt
mensen
met hun onvervulde wensen
kennen geen grenzen
maar ze hebben te weinig geluk
dat maakt ze stuk
want ze hebben het te druk
in het echte Paradijs is ieder gelijk
en geven van vriendschap blijk
dat is een heel andere kijk
er is niemand meer arm of rijk

haasten naar het eeuwig leven

haast, haast en nog eens haast
en iedereen staat verbaast
aan het einde van je leven
krijg je geen eeuwig leven
doe het rustig aan
naast je gewone baan
blijf bij de bijbel eens stil staan
Jezus op aarde werkte hard
maar het hemelse Koninkrijk ging in 1914 van start
een eeuwig leven op aarde
heeft in de toekomst waarde
er is dan tijd genoeg
het is dan gedaan met ons haastige gezwoeg
we hebben dan alle tijd
maar blijven toegewijt

leven en werkelijk leven

dit leven, duurde maar  even
want Satan bleef ons tegenstreven
in het werkelijke leven
hebben we geen pijn
dat vinden we fijn
het wachten er op duurt nog even
Jehovah gaat ons verzorgen
wacht maar tot morgen
dan is het gedaan met je zorgen
in de hemel en op aarde
ontdekken wij de werkelijke waarde
en niemand meer die ons vreemd aanstaarde

licht in de duisternis

wanneer komt het licht
in het gesticht ?
niet tijdens de zogenaamde feestdagen
wanneer mensen alleen zichzelf behagen
wanneer Jezus komt om te oordelen
vallen er velen
demonen in een gebouw
dompelen het nu nog in rouw
in het laatste der dagen van deze tijd
krijgen ze spijt
het is voor hun te laat
maar weet u hoe het verder gaat ?
de zachtmoedige gaan de aarde beërven
en niemand zal meer sterven
ik hoop dat ook ik het haal
en dat ik dan niet meer baal
geen rouw en pijn
zullen er dan meer zijn
doden worden opgewekt
dit is wat de lading gedeeltelijk dekt