blijf stunten

de Voedselbank staat voor op punten
nu nog met het voedsel en de munten
we blijven hopelijk stunten

in de decembermaand
waren we een beetje verwaand
maar zeer meegaand

dit jaar is drie maanden oud
we gaan voor goud
en het is niet meer zo koud

in de Haarlemmermeer hebben velen te kort aan eten
dit zal de Voedselbank niet vergeten
dat mag u best weten

geef de voedselbank wat meer
vooral in de Haarlmmermeer
zo wel dame als heer

in deze moeilijke tijden
zijn er in de wereld velen die lijden
ze zullen ons met onze voedselbank benijden

de voedselbank heeft zijn normen bijgesteld
dit is iets wat telt
in het begin van dit jaar werd dit al vermeld

hoe gaat het nu ?
hebben nu genoeg mensen genoeg eten op het menu ?
de Voedselbank
zegt bij voorbaat dank

het busje komt zo

de voedselbank zamelt in; voedsel en geld
dit laatste heb ik bij deze vermeld

een koelbusje laten rijden
daar wil ik dit gedicht o.a. aan wijden

de inkomsten van voedsel en geld
worden op de site vermeld

een mooi resultaat
komt door ieders daad

ook het beetje geld van de weduwe
blijft de Voedselbank vooruit duwen

het busje laten rijden
is niet te vermijden

van hot naar haar
soms is hij hier, soms is hij daar

de banden slijten
daar tegen heeft men geen verwijten

verzekering en diesel of benzine
is onderhand routine

ook krijgt het busje om de zoveel tijd een goede beurt
niemand die er om treurt

blijf ook geld geven
goed voedsel is ons streven

redactioneel

ik ben op zoek
naar Dirk van den Broek

op het van Stamplein
kon er wel eentje zijn

met de roltrap
kom ik er rap

er wordt voor de voedselbank opgehaald
houdbaar eten en geld
dit mocht worden vermeld
ik hoop dat hun geestdrift niet daalt

telkens een krantje vol schrijven
het komt soms vanzelf door mijn hoofd drijven

bij Dirk van den Broek staan fietsen
dat is goed tegen het nietsen

de Voedselbank is daarmee ook blij
al staan de auto’s bij de parkeerplaats in een rij

wie zorgt er voor houdbaar eten en geld ?
de eersten hebben zich reeds gemeld

het is bijna geen winter meer
in de Haarlemmermeer

voor een goed humeur danken wij u zeer
bij elke dame en heer

belangrijke gegevens

telefoon voor klanten: 06-13797452

telefoon voor voedseldonaties: 023-5571987/06-83098398

IBAN: NL63 RABO 0119 6816 92
t.n.v. Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
gelieve adresgegevens te vermelden

AH en Deen

AH en Deen
waren niet alleen
ook de voedselbank was aanwezig
zo houd men de mensen op een goede manier bezig;

eten verzamelen
steeds maar meer
wie krijgt de eer ?
ze beginnen spontaan te stamelen

de eilanden zorgen voor eten
hoe ze ook heten
op eiland 12 woon ik zelf
waar ik gedichten delf

in het Paradijs
zorgt men voor genoeg eten
u mag de voedselbank niet vergeten
dat wordt hopelijk nog een hele hijs

een vos in overbos

op 17 maart
wordt veel geld vergaart
dat is voor de voedselbank veel waard
iets wat ons geen zorgen baart

in Overbos
ziet men een vos
het zijn er meer
deze keer

een vos lust een konijntje
en houd wel van een geintje
een vos
is soms de klos

in de Haarlemmermeer
ziet men hem op de fiets steeds meer
hij is op een dieet
dat veroorzaakt minder leed

reserve eten
mag men in de winter niet vergeten
het mag niet in een keer op
dat is voor een vos een strop

help ook de mensen van de voedselbank
een bijdehandje
zorgt voor een website en soms een krantje
de vos doet het zonder dank

Harrie Vossen

rente bij de voedselbank

de voedselbank
je krijgt de rente
in de vorm van krenten
mijn hartelijke dank

de voedselbank
deelt voedsel uit
aan diegene zonder duit
zo loopt de wereld niet langer mank

de voedselbank
zamelt geld en voedsel in
wat is daarvan de zin ?
de hongerige zijn niet langer slank

maak de voedselbank dik
dat zeg ik
geef ze eten zoals krenten
en ook nog talenten

redactioneel

AH en Deen
waren niet van steen
ze laten de voedselbank niet alleen

op een dag
met een bijzondere lach
was voedsel en geld inzamelen iets wat men niet vergeten mag

onderweg

de voedselbank is onderweg
dat verdiend uitleg;

genoeg eten voor iedereen
dus niet alleen voor uw alleen

de voedselbank de wereld uit
dus zeggen we vooruit;

boeren in ons land
hebben soms te veel op hun land

zolang de boeren te veel verbouwen
blijven wij dit houwen

dit is geen probleem voor de voedselbank Haarlemmermeer
die hebben goed voedsel nodig, steeds meer

geef de voedselbank klanten goed te eten
dan zijn we onderweg om het voedselprobleem te vergeten

in het binnenland en buitenland
heeft de voedselbank met boeren een vaste band

de Voedselbank
zegt bij voorbaat dank

duurder eten

het eten wordt duurder
de mensen keken steeds zuurder

bij de voedselbank krijgt de hongerige dit jaar meer kans
daardoor voelt menigeen zich meer mans

het budget
gaat over in een ander verzet

door het budget te verhogen
worden minder mensen bedrogen

meer mensen komen in aanmerking voor een voedselpakket
op het eten van de voedselbank zit niet langer een smet

mensen die meer hebben te besteden
bij u leggen wij onze beden;

help de voedselbank geven
dan heeft ieder een beter leven

winkels help mee
dan telt de voedselbank voor twee

help mensen met een tekort
aan een goed gevuld bord

de voedselbank
zegt bij voorbaat dank